1997.10.19(‘Klein/Wen’exhibit interrelates beautigully)